Algemene
informatie
Stationsinformatie
Index
Ga naar :     Metingen   Meetmethoden   Toelichtinggegevens
Opstelling.

Het weerstation is gelegen te 't Harde op de Noordwest Veluwe.
Opgericht Januari 1997.
De coördinaten zijn 52° 25´ NB 5° 53´ OL.  Hoogte ± 12 meter +NAP.
Gemeten wordt er volgens de richtlijnen van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie.
De opstelling van de weerhut en regenmeter in mijn achtertuin, in de bebouwde kom van
´t Harde met te weinig ruimte door omringende obstakels maakt het station tot de categorie stadsstation. ( STR 32 )

Metingen.

Alle waarden worden verkregen door te meten met een elektronisch weerstation Vantage
Pro 2 van Ekopower, die met behulp van een Weatherlink is gekoppeld aan een PC.
Deze meet o.a temperatuur, luchtdruk, windkracht en richting, luchtvochtigheid en neerslag.
In de thermometerhut bevindt zich een geijkte stationsthermometer, de elektronische waarden worden hiermee geregeld vergeleken
Per 1 december 2001 wordt ook de minimumtemperatuur op 10 cm hoogte boven een grasmat gemeten, met een tegen zonnestraling afgeschermde geijkte grasminimum thermometer met 0,2 °C verdeling.

Neerslag wordt ook handmatig gemeten, tweemaal per etmaal om 0.800 h en 20.00 h MET. Met een eigenbouw regenmeter met een opvangopening van 2 dm 2. Veelheden worden gemeten in een geijkt maatglas.

Ook ben ik in het bezit van een contrabarometer, waarmee ik na correctie de elektronischebarometer vergelijk.

Door het stadseffect en het in de bebouwdekom moeilijk haalbare voorgeschreven hoogte van tien meter boven maaiveld, zijn de windrichting en windkrachtwaarden niet geheel betrouwbaar.

Tevens doe ik viermaal per dag visuele waarnemingen, om 08.00 h, 12.00h 16.00h en 20.00h UTC. 
Visuele waarnemingen zijn waarnemingen die niet door middel van instrumenten kunnen worden waargenomen.
Zoals het heersende weer, bijvoorbeeld het zicht, de neerslag soort en de bewolking.( soort, hoogte en dichtheid. )

Bijzondere weersverschijnselen zoals mist, sneeuw, hagel en ijsvorming worden ook genoteerd.
Een dag (van 00.00h tot 24.00h MET) geldt als een dag met een bijzondere weersverschijnsel als tenminste één uurvak van dat etmaal het verschijnsel werd waargenomen, ongeacht de duur of hoeveelheid.


Meetmethoden

Het elektronisch weerstation meet de luchttemperatuur in een thermometerhut op 1,50 meter hoogte.
Per vijf seconden worden de heersende waarden gemeten, hiervan wordt per tien minuten het gemiddelde genomen, ook de hoogste en de laagste waarden worden opgeslagen. Na downloaden naar de computer wordt de data verwerkt in een spreadsheet.

Temperaturen worden gemeten in graden Celsius
Op elk geheel uur wordt de heersende luchttemperatuur gemeten.
De maximum en de minimum temperaturen worden dagelijks uit de tien minuten waarden bepaald.

Neerslaghoeveelheden worden gemeten in millimeters.
De regenmeter staat met de opening van 200 cm2 op 40 cm. boven het maaiveld. Het instrument meet per 0,2 mm of wel 20 ml. per m2.

Windsnelheid wordt gemeten in meters per seconde, richting in graden.
Van de windrichting wordt elk uur het gemiddelde  genomen.

De luchtdruk wordt gemeten in hectoPascal herleid tot zeeniveau.
De uurlijkse
waarden zijn het gemiddelde van de tien minuten gemiddelden.
De extreme waarden per etmaal worden verkregen.uit de gemiddelden per tien minuten

 
   
Toelichting gegevens.  

Elke dag wordt na 18.00h UTC de op die dag gemeten waarden van temperatuur en neerslag, in een dagrapport gepubliceerd.

Meetgegevens zijn er per laatste decade, de cijfers hiervan worden vergeleken met de langjaargegevens van De Bilt.

Elke maand worden de maandcijfers gepubliceerd, met alleen van de laatste maand ook de grafieken.

De gemeten normalen en extremen, en de daaruit herleidde waarden zijn gemeten in het z.g. klimatologisch etmaal, dit is de periode van 18.00h tot 18.00h UT.
De visuele waarnemingen van 00.00h tot 24.00h.

Decade indeling is als volgt:
Decade 1: van dag      1 t/m dag 10.
Decade 2:            
    11 t/m dag 20.
Decade 3:           
     21 t/m dag 28-31.

De seizoenen zijn als  volgt ingedeeld:
Winter (W)  december  t/m februari.
Lente   (L)  maart       t/m mei.
Zomer  (Z)  juni          t/m augustus.
Herfst  (H)  september t/m november.
Jaar           januari      t/m december.

Alle waarden zijn gemeten op het meteostation ´t Harde.
Langjaargemiddelden hebben als bron het KNMI te De Bilt en zijn van
1971 t/m
2000.


Naar boven