Sept  2022 Maand extremen en gemiddelden
Datum Max.temp.
in
°Celsius
Gem.temp.
in
°Celsius
Min.temp.
in
°Celsius
Neerslag
in
mm
Windricht.
over
heersend
Windkracht
in
m/sec.
Luchtdruk
gemid.
in h/Pa
1 Sept.
 2 Sept.
 3 Sept.
 4 Sept.
 5 Sept.
 6 Sept.
 7 Sept.
 8 Sept.
 9 Sept.
10 Sept.
11 Sept.
12 Sept.
13 Sept.
14 Sept.
15 Sept.
16 Sept.
17 Sept.
18 Sept.
19 Sept.
20 Sept.
21 Sept.
22 Sept.
23 Sept.
24 Sept.
25 Sept.
26 Sept.
27 Sept.
28 Sept.
29 Sept.
3o Sept.
31 Sept.

25.2
26.1
28.0
26.6
30.9
29.3
24.7
22.7
18.7
21.1

17.9
18.7
19.9
20.3
21.8
22.5
20.0
17.6
15.7
16.5

10.5
12.1
12.6
14.7
14.3
17.5
16.5
15.6
13.2
14.1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
12.4
12.8
1.2
4.6

nno
ono
ono
zzo
zo
wnw
n
zw
z
z

2.8
2.5
2.3
1.3
2.0
1.9
2.5
1.7
2.6
1.4

1020.8
1015.8
1011.3
1015.2
1018.0
1014.4
1011.2
1007.2
1005.9
1008.9

Hoogste
Gemiddeld
Laagste

Totaal

30.9
25.3
18.7
22.5
19.1
15.7

17.5
14.1
10.5
12.8


31.2


2.8
2.1
1.3

1020.8
1012.9
1005.9