Sint Bavo

Rond Sint Bavo, regent en waaid het soms flink.
In de volkstaal  wordt voor regen en stormachtig weer vaak de benaming `Bamisweer`gebruikt.
Bamis is ontleend aan de Sint Bavo-mis.
De volsweerkunde zegt  'Oktober heeft 31 dagen, maar het dubbele aan storm en regen-vlagen'